Oliver Twist – Bachgen bach yn y ddinas fawr ddrwg

Oliver Twist – Bachgen bach yn y ddinas fawr ddrwg

Gan Amber Wassall Mae ‘Oliver Twist’ gan Charles Dickens yn stori am fachgen amddifad naw mlwydd oed sy'n rhedeg i ffwrdd o’r wyrcws ac fel prentis i ymgymerwr yn Llundain. Yn Llundain, mae’n cwrdd â Jack Dawkins sy’n cael ei adnabod hefyd fel yr ‘Artful Dodger’ ac yn...

Ydych chi wedi graddio mewn Cwrs Ymarfer Cyfreithiol, a gyda diddordeb mewn hawliau plant? Ymhen ychydig, byddwn yn recriwtio cyfreithiwr o dan hyfforddiant bydd yn arbenigo mewn hawliau plant, ar gyfer rôl sy’n dechrau yn Ionawr 2021.  Mae’r swydd ddisgrifiad ar...

A ydych chi’n cael y prydau ysgol yr ydych chi’n eu haeddu?!

A ydych chi’n cael y prydau ysgol yr ydych chi’n eu haeddu?!

Cynhelir Diwrnod Rhyngwladol Prydau Ysgol ar 12fed Mawrth.  P’un a yw’n cyfeirio at bump, neu hyd oed saith y diwrnod, mae maint y siwgr mewn bwydydd sy’n cael eu galw yn rhai iach, neu’r wybodaeth faethol a ddangosir ar y wybodaeth côd lliwiau ar fwyd yr ydym yn ei...

Canfod eich dewrder – Wythnos Iechyd Meddwl Plant

Canfod eich dewrder – Wythnos Iechyd Meddwl Plant

Mae'n gallu bod yn anodd canfod eich dewrder pan mae'n teimlo fel pe bai’r byd yn eich erbyn – ond mae gennych hawl i iechyd meddwl da, ac mae’r gyfraith yng Nghymru’n cefnogi hyn. Mae’r ystafell ddosbarth yn torri allan i chwerthin, dydi’r athro hyd yn oed ddim yn...

Pam mae’r gyfraith yn wahanol yng Nghymru?

Pam mae’r gyfraith yn wahanol yng Nghymru?

Yn 1997, cynhaliwyd refferendwm yng Nghymru, pan ofynnwyd a ddylid cael Cynulliad yng Nghymru ai peidio. Pleidleisiodd mwy o bobl y dylid cael Cynulliad yng Nghymru o’i gymharu â’r rheini bleidleisiodd na ddylid cael Cynulliad. Crëwyd Cynulliad Cenedlaethol Cymru (y...

Cyfrwch fi Mewn! Gofalwyr Ifanc

Cyfrwch fi Mewn! Gofalwyr Ifanc

Mae’r diwrnod ysgol drosodd ac mae eich ffrindiau i gyd yn trafod beth i’w wneud am weddill y diwrnod. Allwch chi ddim mynd gyda nhw. Fel Gofalwyr Ifanc eraill, rhaid i chi feddwl am bethau eraill. Tra bo’ch ffrindiau’n rhydd i fynd allan i chwarae, byddwch chi’n...

Y CCUHP heddiw ac yn y dyfodol

Y CCUHP heddiw ac yn y dyfodol

Mae’r CCUHP – Confensiwn y Cenhedloedd Unedig ar Hawliau’r Plentyn  - yn 30 oed heddiw. 30 mlynedd o siarter hawliau dynol i blant, nid yma yng Nghymru yn unig, ond dros y byd. Hwn yw’r confensiwn rhyngwladol sydd wedi ei lofnodi gan y nifer fwyaf o wledydd erioed –...

Chwalu’r Rhwystrau rhag mynediad yn y gymuned

Chwalu’r Rhwystrau rhag mynediad yn y gymuned

Dydi mynediad yn y gymuned ddim yn syml bob tro ... Dychmygwch hyn: Rydych chi wedi penderfynu eich bod chi eisiau gweld rhai o’ch ffrindiau, rydych chi wedi gweithio allan beth i’w wneud, ble rydych chi am gwrdd â nhw, a sut rydych chi'n mynd i gyrraedd. Rydych chi'n...