Stori Jacqueline Wilson am Diamond yr Acrobat Ifanc Rhyfeddol

Stori Jacqueline Wilson am Diamond yr Acrobat Ifanc Rhyfeddol

Peidiwch â gadael i’r teitl cyffrous eich twyllo! Mae Diamond YN blentyn acrobatig gyda doniau acrobatig hynod iawn. Fodd bynnag, nid yw hanes ei bywyd mor braf â hynny. Cafodd ei geni’n bumed plentyn i rieni tlawd a oedd wedi gobeithio cael bachgen. Ei henw iawn yw...

Anghydfodau ynglŷn â Gwarchodaeth yn ‘The Suitcase Kid’

Anghydfodau ynglŷn â Gwarchodaeth yn ‘The Suitcase Kid’

Helo bawb! Gobeithio eich bod yn iach ac yn gwneud y gorau o’r haf er gwaetha’r amgylchiadau anodd diweddar. Yn gyntaf mi hoffwn ddiolch i chi am gymryd amser i ddarllen y blog hwn rwyf wedi’i ysgrifennu. Mae’n ymwneud â sawl mater sy’n agos iawn at fy nghalon ac...

‘Secstio’ a Chyfryngau Cymdeithasol – Darllen fy hawliau

‘Secstio’ a Chyfryngau Cymdeithasol – Darllen fy hawliau

Rwyf wedi darllen llyfr o’r enw The Best Possible Answer gan Katherine Kottaras, sy’n nofel ar gyfer oedolion ifanc. Er mai ffuglen yw’r llyfr, mae’r prif gymeriad Viviana yn canfod ei hun mewn sefyllfa fodern, sy’n real ac yn frawychus iawn. Pan fyddwch rhwng 13 a 17...

Sut i gael help os ydych yn Ofalwr Ifanc fel Katniss Everdeen

Sut i gael help os ydych yn Ofalwr Ifanc fel Katniss Everdeen

The Hunger Games, gan Suzanne Collins, yw un o’r llyfrau mwyaf llwyddiannus erioed a masnachfraint ffilm fwyaf proffidiol y 21ain ganrif. Mae’n dilyn stori Katniss Everdeen, sy’n enwebu ei hun fel Tribute pan mae ei chwaer, Prim, yn cael ei dewis i gystadlu yn yr...

The Curious Incident Of The Dog In The Night-Time – Darllen fy Hawliau

The Curious Incident Of The Dog In The Night-Time – Darllen fy Hawliau

Mae 'The Curious Incident of the Dog In The Night-Time’ gan Mark Haddon yn llyfr sy’n dilyn taith Christopher, bachgen 15 mlwydd oed sydd ag awtistiaeth. Pan fydd yn dod o hyd i gi ei gymydog wedi marw, mae Christopher yn mynd ati i ddatrys y dirgelwch am bwy oedd yn...

Harry Potter and the Deathly Hallows – Darllen fy Hawliau

Harry Potter and the Deathly Hallows – Darllen fy Hawliau

‘Harry Potter and the Deathly Hallows’, a gafodd ei ysgrifennu gan JK Rowling, ydy'r seithfed llyfr a’r llyfr olaf yng nghyfres Harry Potter. Mae Harry Potter yn fachgen sy’n cael gwybod ar ei ben-blwydd yn 11 oed ei fod yn ddewin, ac y bydd yn mynd i ysgol Hogwarts....