Tîm

Yr Athro Simon Hoffman

Cyfarwyddwr Canolfan Gyfreithiol y Plant

Dr Rhian Croke

Arweinydd Ymgyfreithio Strategol ac Eiriolaeth Polisi ar Hawliau Plant

Hannah Bussicott

Rheolwr Canolfan Gyfreithiol y Plant

Holly Bee

Cymrawd Cyfiawnder yn Gyntaf

Dr Katherine Fender

Rheolwr Canolfan Gyfreithiol y Plant