Tîm

Dr Simon Hoffman

Cyfarwyddwr Canolfan Gyfreithiol y Plant

Hannah Bussicott

Rheolwr Canolfan Gyfreithiol y Plant

Rosie Beacock

Golygydd Cynnwys Gyfreithiol Canolfan Gyfreithiol y Plant

Andrew Jenkins

Gweithiwr Cefnogi Ymchwil

Eve Haynes

Gweinyddwr Canolfan Gyfreithiol y Plant

Elisa Jenkins

Cymrawd Cyfiawnder yn Gyntaf