Ar-lein

Mae’r rhyngrwyd yn cynnig cyfleoedd aruthrol – gall gwybod beth mae eich hawliau’n ei olygu helpu i’ch cadw’n ddiogel

  • Chi ddylai reoli’r wybodaeth rydych yn ei rhannu ar-lein a chi fydd yn penderfynu pa wybodaeth i’w rhannu pan fyddwch ar-lein
  • Ddylai eich rhyddid i ddefnyddio’r we a phostio a rhannu pethau ddim rhwystro pobl eraill rhag mwynhau eu hawliau

Mae’r we a’r byd ‘ar-lein’ yn weddol newydd o hyd, ac mae’n newid drwy’r amser. Mae’n lle cyffrous sy’n cynnig cyfleoedd i gysylltu â ffrindiau, darganfod a dysgu. Ond mae’n gallu eich llethu hefyd, ac weithiau mae’n gyfle i bobl eraill wneud niwed i chi.  Mae angen i chi ddeall beth yw eich hawliau er mwyn bod yn ddiogel.

Mae’n rhaid cadw’r ddysgl yn wastad rhwng eich hawl i breifatrwydd, i gael dweud yr hyn rydych yn ei feddwl, ac i gael eich diogelu fel plentyn rhag niwed, a hawliau pobl eraill. Mae angen i chi wneud yn siŵr nad yw’r ffordd rydych yn ymddwyn ar-lein yn niweidio pobl eraill. 

Darllen ein blog a newyddion

No Results Found

The page you requested could not be found. Try refining your search, or use the navigation above to locate the post.