Gartref

  • Mae gan Gonfensiwn y Cenhedloedd Unedig ar Hawliau’r Plentyn lawer i’w ddweud am eich hawl i fod gartref ac i fyw gyda’ch teulu
  • Yng Nghymru, os oes angen help ar eich teulu i ofalu amdanoch, fe ddylai gael yr help hwnnw
  • Os nad yw eich rhieni’n gofalu amdanoch yn iawn, fe ddylech gael eich diogelu
Rydych yn treulio llawer o amser gartref. I’r rhan fwyaf o blant a phobl ifanc mae’n lle diogel, ond weithiau dyw pethau ddim cystal â hynny. Efallai nad ydych yn cyd-dynnu â’r bobl rydych yn byw gyda nhw, neu efallai fod rhywun yn gwneud i chi deimlo’n anniogel. Does dim ots beth yw eich cefndir nac o ble rydych wedi dod. Os ydych yn byw yng Nghymru, mae gennych hawliau i wneud yn siŵr eich bod yn cael digon o ofal gartref. Os nad ydych yn cael digon o ofal gartref, neu os oes rhywbeth arall wedi digwydd sy’n golygu na allwch fyw gartref, mae gennych hawliau i’ch diogelu.

Fy Hawliau
Mae fy rhieni wedi gofyn i rywun arall ofalu amdanaf
Penderfyniadau a rheolau gartref
Dydw i ddim yn cael digon o ofal gartref
Dyw fy rhieni ddim yn byw gyda’i gilydd
Mae angen help ar fy rhieni i ofalu amdanaf
Dydw i ddim eisiau byw "gartref"
Rydw i’n gofalu am rywun gartref
Mae problem gyda lle rydw i’n byw
Rydw i oddi cartref