Darllen ein blog a newyddion

Girls Under Pressure – Jacqueline Wilson

Girls Under Pressure – Jacqueline Wilson

Rhybudd cynnwys: anhwylderau bwyta Mae llyfrau’r awdur Jacqueline Wilson yn adnabyddus am fynd i’r afael â phynciau anodd, ac nid yw Girls Under Pressure yn wahanol. Mae wedi’i ysgrifennu o safbwynt Ellie, merch yn ei harddegau sy’n brwydro cryn dipyn gyda’r ffordd...

read more
Hawliau Plant a’r Cytuniad Pandemig Rhyngwladol

Hawliau Plant a’r Cytuniad Pandemig Rhyngwladol

Ar 29 Tachwedd, bydd Cynulliad Iechyd y Byd yn cwrdd i drafod Cytuniad Rhyngwladol ar y Pandemig. Gan ddefnyddio’r gwersi a ddysgwyd o bandemig Covid-19, bydd y cytuniad (a fydd yn rhwymo’n gyfreithiol o dan gyfraith ryngwladol) yn cefnogi ymdrechion rhyngwladol i...

read more
Matilda a’r hawl i fynd i’r ysgol

Matilda a’r hawl i fynd i’r ysgol

Mae miliynau o bobl ym mhedwar ban byd wrth eu bodd â’r nofel Matilda gan Roald Dahl, ac mae wedi cael ei gydnabod fel un o’r 30 nofel plant gorau erioed gan y School Library Journal! Wyt ti wedi ei ddarllen? Os nad wyt ti wedi gwneud hynny, efallai dy fod wedi...

read more
Was this page helpful?