Gartref

  • Mae gan Gonfensiwn y Cenhedloedd Unedig ar Hawliau’r Plentyn lawer i’w ddweud am eich hawl i fod gartref ac i fyw gyda’ch teulu
  • Yng Nghymru, os oes angen help ar eich teulu i ofalu amdanoch, fe ddylai gael yr help hwnnw
  • Os nad yw eich rhieni’n gofalu amdanoch yn iawn, fe ddylech gael eich diogelu

Rydych yn treulio llawer o amser gartref. I’r rhan fwyaf o blant a phobl ifanc mae’n lle diogel, ond weithiau dyw pethau ddim cystal â hynny. Efallai nad ydych yn cyd-dynnu â’r bobl rydych yn byw gyda nhw, neu efallai fod rhywun yn gwneud i chi deimlo’n anniogel. Does dim ots beth yw eich cefndir nac o ble rydych wedi dod. Os ydych yn byw yng Nghymru, mae gennych hawliau i wneud yn siŵr eich bod yn cael digon o ofal gartref. Os nad ydych yn cael digon o ofal gartref, neu os oes rhywbeth arall wedi digwydd sy’n golygu na allwch fyw gartref, mae gennych hawliau i’ch diogelu. 

Darllen ein blog a newyddion

Prydau Ysgol am Ddim

Prydau Ysgol am Ddim

Dros y flwyddyn ddiwethaf, mae prydau ysgol am ddim wedi dod yn destun trafod o bwys. O’r ymgyrch gan Marcus Rashford yn Lloegr i’r tair dadl fawr yn Senedd Cymru a’r holl erthyglau mewn cyfryngau print a chyfryngau ar-lein, mae’n ymddangos bod llawer o bobl yn trafod...

read more
Hawliau Plant a Datblygu Cynaliadwy

Hawliau Plant a Datblygu Cynaliadwy

Gan yr Athro, Jane Williams Mae gan Gymru gyfreithiau arbennig ar ddatblygu cynaliadwy a hawliau plant. Sut mae'r meysydd polisi pwysig hyn yn cyd-fynd â'i gilydd? Yn ôl pob golwg, dylent atgyfnerthu ei gilydd. Mae hawliau plant yn cynnwys y gallu i fyw mewn...

read more