Yn yr ysgol (neu ddim)

  • Mae gan bob plentyn yng Nghymru hawl i gael addysg
  • Fe ddylech fod yn yr ysgol, neu’n cael addysg mewn rhyw ffordd arall, rhwng 5-16 oed
  • Tra byddwch yn yr ysgol, bydd angen i chi ddilyn rheolau’r ysgol – ond mae gennych hawliau hefyd

Mae gennych hawl i gael addysg. Mae angen i’ch rhieni, neu pwy bynnag sydd â chyfrifoldeb rhiant amdanoch, wneud penderfyniadau ynglŷn â sut y cewch eich addysg. Yn Nghymru, mae hynny’n golygu dewis a ydych am gael eich dysgu yn Gymraeg neu yn Saesneg, neu gyfuniad o’r ddwy iaith. Gall eich rhieni ddewis eich anfon i ysgol ‘ffydd’ hefyd – sef ysgol â chymeriad crefyddol penodol.

Mae’r rhan fwyaf o blant yn cael eu haddysg yn yr ysgol, ond efallai nad dyna’r lle gorau i chi i ddysgu. Os oes angen adnoddau arbennig arnoch i’ch helpu wrth i chi ddysgu, efallai y byddwch yn mynd i rywle lle mae’r adnoddau hynny ar gael. Gall eich rhieni benderfynu eich dysgu gartref hefyd. Wrth i chi dyfu’n hŷn, byddwch am gael mwy o lais yn eich addysg. Efallai y byddwch eisiau mynd i ysgol wahanol i’r un y mae eich rhieni wedi’i dewis, neu efallai y byddwch eisiau dechrau mynd i’r ysgol os ydych wedi bod yn cael eich dysgu gartref am gyfnod. Yn yr ysgol hefyd, efallai y bydd rhai pethau’n digwydd y byddwch eisiau eu herio. 

Darllen ein blog a newyddion

Harry Potter a rheolau ysgol Hogwarts

Harry Potter a rheolau ysgol Hogwarts

Mae saith llyfr yng nghyfres Harry Potter, oes gennych chi ffefryn? Dwi’n meddwl eu bod nhw i gyd yn wych, ond dwi wrth fy modd â hipogriffs, felly fy ffefryn i yw’r trydydd llyfr. Os oeddech chi’n hoffi’r llyfr olaf, Harry Potter and the Deathly Hallows, gallwch...

read more
A ydych chi’n cael y prydau ysgol yr ydych chi’n eu haeddu?!

A ydych chi’n cael y prydau ysgol yr ydych chi’n eu haeddu?!

Cynhelir Diwrnod Rhyngwladol Prydau Ysgol ar 12fed Mawrth.  P’un a yw’n cyfeirio at bump, neu hyd oed saith y diwrnod, mae maint y siwgr mewn bwydydd sy’n cael eu galw yn rhai iach, neu’r wybodaeth faethol a ddangosir ar y wybodaeth côd lliwiau ar fwyd yr ydym yn ei...

read more