Yn yr ysgol (neu ddim)

  • Mae gan bob plentyn yng Nghymru hawl i gael addysg
  • Fe ddylech fod yn yr ysgol, neu’n cael addysg mewn rhyw ffordd arall, rhwng 5-16 oed
  • Tra byddwch yn yr ysgol, bydd angen i chi ddilyn rheolau’r ysgol – ond mae gennych hawliau hefyd
Mae gennych hawl i gael addysg. Mae angen i’ch rhieni, neu pwy bynnag sydd â chyfrifoldeb rhiant amdanoch, wneud penderfyniadau ynglŷn â sut y cewch eich addysg. Yn Nghymru, mae hynny’n golygu dewis a ydych am gael eich dysgu yn Gymraeg neu yn Saesneg, neu gyfuniad o’r ddwy iaith. Gall eich rhieni ddewis eich anfon i ysgol ‘ffydd’ hefyd – sef ysgol â chymeriad crefyddol penodol. Mae’r rhan fwyaf o blant yn cael eu haddysg yn yr ysgol, ond efallai nad dyna’r lle gorau i chi i ddysgu. Os oes angen adnoddau arbennig arnoch i’ch helpu wrth i chi ddysgu, efallai y byddwch yn mynd i rywle lle mae’r adnoddau hynny ar gael. Gall eich rhieni benderfynu eich dysgu gartref hefyd. Wrth i chi dyfu’n hŷn, byddwch am gael mwy o lais yn eich addysg. Efallai y byddwch eisiau mynd i ysgol wahanol i’r un y mae eich rhieni wedi’i dewis, neu efallai y byddwch eisiau dechrau mynd i’r ysgol os ydych wedi bod yn cael eich dysgu gartref am gyfnod. Yn yr ysgol hefyd, efallai y bydd rhai pethau’n digwydd y byddwch eisiau eu herio.

Fy Hawliau
Mynd i’r ysgol
Dydw i ddim yn yr ysgol
Dyw’r ysgol ddim yn bodloni fy anghenion
Rydw i eisiau bod yn rhan o’r ffordd mae fy ysgol yn cael ei rhedeg
Cymraeg neu Saesneg yn yr ysgol
Rydw i’n cael fy nhrin yn annheg yn yr ysgol
Mewn trafferth yn yr ysgol
Gwisg ysgol
Ar ôl "ysgol"