Ar y Stryd

  • Mae gennych hawliau dynol y tu hwnt i’r cartref a’r ysgol
  • Mae Confensiwn y Cenhedloedd Unedig ar Hawliau’r Plentyn yn nodi’r hawliau dynol a fydd yn gallu eich diogelu
  • Yng Nghymru, mae’r gyfraith hefyd yn eich diogelu fel plentyn.
Os ydych ar y stryd, mae angen i chi ddeall beth yw eich hawliau a beth allai ddigwydd pe byddai rhywbeth yn mynd o’i le. Os ydych chi allan heb eich rhieni neu oedolyn sy’n gofalu amdanoch, mae llawer o bethau y mae angen i chi eu gwybod.

Fy Hawliau
Gangiau
Bod gyda fy ffrindiau
Ar y stryd am nad ydw i’n gallu mynd adref
Bod yn ddiogel
Yr hyn rydw i’n cael – a ddim yn cael – ei wneud
Cadw allan o drafferth
Mynd o gwmpas