Iechyd a Lles

  • Mae Confensiwn y Cenhedloedd Unedig ar Hawliau’r Plentynyn rhoi yr hawl i bob plentyn gael yr iechyd gorau posibl, a’r hawl i ddoctoriaid ac ysbytai a chyfleusterau eraill i’ch helpu os nad ydych yn iach
  • Mae gennych yr hawl i fod yn rhan o benderfyniadau sydd yn cael eu gwneud yn ymwneud a’ch gofal meddygol, ac i gyfrinachedd
  • Mae eich llesiant yn golygu mwy na’ch iechyd corfforol, ac mae eich hawliau yn briodol yma hefyd

Does neb eisiau bod yn sâl neu gael triniaeth yn yr ysbyty. Os yw hyn yn digwydd, mae angen i chi ddeall beth yw eich hawliau a sut y gallwch ddisgwyl cael eich trin. Efallai na fyddwch eisiau i’ch rhieni fod gyda chi pan welwch y meddyg, neu efallai y byddwch yn anghytuno â’ch rhieni – neu â’ch meddyg – ynglŷn â’r driniaeth y dylech ei chael. Os nad ydych yn ddigon da i fynd i’r ysgol efallai y bydd angen gwneud trefniadau arbennig i wneud yn siŵr eich bod yn dal ati â’ch gwaith ysgol. 

Darllen ein blog a newyddion

No Results Found

The page you requested could not be found. Try refining your search, or use the navigation above to locate the post.

Rydym yn ddiolchgar iawn i gwmni Cyfreithwyr Irwin Mitchell am fod mor garedig â rhoi o’u hamser a’u harbenigedd i wirio cynnwys yr adran hon o’r wefan. Hydref 2018.