Mewn Trafferth

  • Gallwch fod mewn trafferth mewn llawer o wahanol sefyllfaoedd
  • Mae gennych hawliau hyd yn oed os ydych mewn trafferth
  • Mae eich hawliau yno i’ch diogelu ac i wneud yn siŵr eich bod yn cael eich trin yn iawn

Mae gennych hawliau hyd yn oed os ydych mewn trafferth gyda’r heddlu. A dweud y gwir, yng Nghymru, os ydych o dan 18 ac yn torri’r gyfraith, fe ddylech gael eich trin fel ‘plentyn yn gyntaf, a throseddwr yn ail’. Dyw hynny ddim yn golygu na fyddwch yn cael eich cosbi –ond mae’n golygu y cewch eich trin  mewn ffordd sy’n canolbwyntio arnoch chi fel person ifanc, a beth sydd orau i chi. Efallai eich bod yn poeni am fod mewn trafferth gartref neu yn yr ysgol am eich bod wedi torri’r rheolau. Efallai eich bod yn poeni am ganlyniadau torri’r rheolau, hyd yn oed os nad ydych wedi torri’r gyfraith, felly rydym yn trafod beth fydd yn digwydd os torrwch chi’r rheolau hefyd.

Yn yr adran hon, rydym hefyd yn rhoi gwybod i chi beth sy’n digwydd os ydych chi’n dioddef trosedd – os oes rhywun yn eich brifo neu’n dwyn rhywbeth oddi arnoch, neu os oes angen i chi ddweud wrth yr heddlu beth mae rhywun arall wedi’i wneud.

Darllen ein blog a newyddion