Beth gaf i wneud pan fyddaf yn …

 

Wrth i chi fynd yn hŷn cewch fwy a mwy o gyfle i wneud pethau drosoch eich hun ac i wneud eich penderfyniadau eich hun.

Beth gaf i ei wneud beth bynnag yw fy oedran?

Mae rhai pethau nad oes isafswm oedran penodol arnynt. I wneud rhai o’r pethau hyn, mae’n rhaid i chi a’r oedolion sydd â chyfrifoldeb rhiant amdanoch wneud penderfyniad synhwyrol ynghylch a ydych yn ddigon hen i wneud y pethau hyn ar eich pen eich hun.

Mae’r rhain yn cynnwys