Darllen Fy Hawliau

Darllen fy Hawliau: Gall straeon ein helpu i wneud synnwyr o’r byd. Gallan nhw fynd â ni i lefydd a chyfnodau gwahanol. Maen nhw’n ddihangfa pan fydd angen i ni ddianc o’n lle a’n hamser ein hunain am awr neu ddwy. Gall straeon hefyd wneud i ni feddwl am sefyllfaoedd y gallem eu profi ein hunain, a gwneud i ni feddwl pam ddigwyddodd rhywbeth.

books can help us understand the world. Reading My rights looks at the law through literature

Yn aml ceir sefyllfaoedd mewn straeon lle mae rheolau cyfreithiol yn berthnasol. Yn aml, mae’r rheolau cyfreithiol yn cael eu hepgor o’r stori – efallai bod awduron yn credu nad oes diddordeb gan ddarllenwyr yn y rhesymau cyfreithiol. Ar y llaw arall, i rywun sy’n cael eu hunain yn y sefyllfa honno, mae gwybod beth yw’r rheolau, gwybod pam gallai rhywbeth ddigwydd neu pam bod rhywbeth wedi digwydd, yn ddefnyddiol. Bydd ein blog ‘Darllen Fy Hawliau’ yn bwrw golwg ar rai llyfrau poblogaidd, esbonio rhai o’r rheolau cyfreithiol sydd ar waith y tu ôl i’r llenni yn y straeon – a beth fyddai’n digwydd yng Nghymru ‘mewn bywyd go iawn’.

Llyfrau:

Dear Martin – Nic Stone

The Boy in the Dress – David Walliams

The Suitcase Kid – Jacqueline Wilson

The Best Possible Answer – Katharine Kottaras

The One Memory of Flora Banks – Emily Barr

The Hunger Games – Suzanne Collins

The Curious Incident of the Dog in the Night time – Mark Haddon

Lily Alone – Jacqueline Wilson

Harry Potter and the Deathly Hallows – J K Rowling

Cinderella

The Catcher in the Rye – J D Salinger

The Perks of Being a Wallflower – Stephen Chbosky

Oliver Twist – Charles Dickens

Journey to the River Sea – Eva Ibbotson

The Nearest Faraway Place – Hayley Long

A Series of Unfortunate Events: A Bad Beginning – Lemony Snicket

The Story of Tracy Beaker – Jacqueline Wilson

Lies We Tell Ourselves – Robin Talley

Matilda – Roald Dahl

 

Prydau Ysgol am Ddim

Prydau Ysgol am Ddim

Dros y flwyddyn ddiwethaf, mae prydau ysgol am ddim wedi dod yn destun trafod o bwys. O’r ymgyrch gan Marcus Rashford yn Lloegr i’r tair dadl fawr yn Senedd Cymru a’r holl erthyglau mewn cyfryngau print a chyfryngau ar-lein, mae’n ymddangos bod llawer o bobl yn trafod...

read more
Hawliau Plant a Datblygu Cynaliadwy

Hawliau Plant a Datblygu Cynaliadwy

Gan yr Athro, Jane Williams Mae gan Gymru gyfreithiau arbennig ar ddatblygu cynaliadwy a hawliau plant. Sut mae'r meysydd polisi pwysig hyn yn cyd-fynd â'i gilydd? Yn ôl pob golwg, dylent atgyfnerthu ei gilydd. Mae hawliau plant yn cynnwys y gallu i fyw mewn...

read more
Was this page helpful?