Cefnogaeth

Mae Canolfan Gyfreithiol y Plant yn brosiect elusennol, a felly yn ddibynnol ar haelioni rhoddwyr, ariannu grant, a chefnogaeth parhaol Prifysgol Abertawe.

Os hoffech roddi i Ganolfan Cyfreithiol y Plant, lawrlwythwch y PDF yma. Mae pob rhodd sydd yn cael ei nodi ar gyfer Canolfan Gyfreithiol y Plant yn dod yn uniongyrchol i CGP felly cofiwch ddweud i bwy hoffech roddi i!

Was this page helpful?