Mae fy rhieni wedi gofyn i rywun arall ofalu amdanaf

  • Weithiau, efallai na fydd eich rhieni’n gallu gofalu amdanoch am ryw reswm
  • Efallai y byddant yn gwneud trefniadau i rywun arall ofalu amdanoch
  • Bydd eich rhieni’n gyfrifol amdanoch o hyd ac efallai y bydd yn rhaid iddynt fod yn rhan o benderfyniadau am yr hyn fydd yn digwydd i chi

Mae gennych hawl, fel plentyn, i fyw gyda’ch rhieni ac i beidio â chael eich gwahanu oddi wrthynt. Ond weithiau, efallai na fydd eich rhieni’n gallu gofalu amdanoch yn iawn. Efallai y bydd yn rhaid i un ohonynt fynd i’r ysbyty, neu efallai y bydd yn rhaid iddynt fynd i fyw yn rhywle arall, dramor efallai, lle nad yw’n bosib neu’n ymarferol i chi fynd. Gall eich rhieni wneud trefniadau i chi i fyw gyda rhywun arall ar yr adegau hynny pan na fyddan nhw’n gallu gofalu amdanoch. Os na fyddant yn gallu gwneud y trefniadau hynny, mae’n bosib y bydd yr awdurdod lleol yn camu i mewn i helpu er mwyn gwneud yn siŵr eich bod yn ddiogel.