Darllen ein blog a newyddion

Harry Potter a rheolau ysgol Hogwarts

Harry Potter a rheolau ysgol Hogwarts

Mae saith llyfr yng nghyfres Harry Potter, oes gennych chi ffefryn? Dwi’n meddwl eu bod nhw i gyd yn wych, ond dwi wrth fy modd â hipogriffs, felly fy ffefryn i yw’r trydydd llyfr. Os oeddech chi’n hoffi’r llyfr olaf, Harry Potter and the Deathly Hallows, gallwch...

read more
Effaith COVID-19 ar ofalwyr ifanc a sut i gael help

Effaith COVID-19 ar ofalwyr ifanc a sut i gael help

Mae’r flwyddyn ddiwethaf wedi bod yn anodd i bawb oherwydd y pandemig Coronafeirws. Fodd bynnag, mae’r cyfnod hwn wedi bod yn arbennig o anodd i’r rheini sy’n ofalwyr ifanc. Amcangyfrifir bod tua 700,000 o ofalwyr ifanc yn y DU, gydag oddeutu 30,000 o ofalwyr o dan 25...

read more
Stori Jacqueline Wilson am Diamond yr Acrobat Ifanc Rhyfeddol

Stori Jacqueline Wilson am Diamond yr Acrobat Ifanc Rhyfeddol

Peidiwch â gadael i’r teitl cyffrous eich twyllo! Mae Diamond YN blentyn acrobatig gyda doniau acrobatig hynod iawn. Fodd bynnag, nid yw hanes ei bywyd mor braf â hynny. Cafodd ei geni’n bumed plentyn i rieni tlawd a oedd wedi gobeithio cael bachgen. Ei henw iawn yw...

read more
Was this page helpful?