Yn y Llys

  • Mae eich hawliau’n eich gwarchod hyd yn oed os oes raid i chi fynd i’r llys am dorri’r gyfraith
  • Mae’n brofiad sy’n gallu eich drysu a’ch dychryn, felly fe ddylai gwybod beth yw eich hawliau wneud i chi deimlo’n fwy hyderus
  • Fydd eich hawliau ddim yn eich cael chi allan o drafferth, ond maen nhw yno i wneud yn siŵr eich bod yn cael eich trin yn iawn ac yn deg

Os yw’r heddlu’n penderfynu eich cyhuddo o gyflawni trosedd, byddwch yn mynd i’r llys. Y llys ieuenctid fydd hwn fel arfer, sef llys arbennig i blant a phobl ifanc. Weithiau, os ydych chi wedi gwneud rhywbeth difrifol iawn, neu os oedd rhywun arall dros 18 gyda chi’n torri’r gyfraith, efallai y bydd yn rhaid i chi fynd i Lys y Goron.

Yn union fel y mae gennych hawliau pan fyddwch yng ngorsaf yr heddlu, mae gennych hawliau hefyd pan fyddwch yn y llys. Mae’n rhaid i’r llys ystyried beth sydd orau i chi. Ddylech chi ddim cael eich trin yn wahanol i unrhyw blentyn neu berson ifanc sydd wedi torri’r gyfraith, ac fe ddylech gael cyfle i roi’ch ochr chi i’r stori. Dylech gael yr holl wybodaeth sydd ei hangen arnoch i ddeall yr hyn sy’n digwydd. Mae gennych hawliau penodol hefyd i wneud yn siŵr eich bod yn cael cymorth cyfreithiol yn y llys, ac yn cael eich trin yn iawn pan fydd y llys yn penderfynu beth ddylai ddigwydd i chi.

Os oes rhywun wedi gofyn i chi fynd i’r llys oherwydd rhywbeth sydd wedi digwydd i chi, ewch i’r adran ar beth sy’n digwydd os ydych yn dioddef trosedd. Os ydych chi’n poeni am fynd i’r llys oherwydd rhywbeth sy’n digwydd yn eich teulu, cewch wybod mwy yn yr adran ynglŷn â’ch hawliau Gartref.