Taflenni gwybodaeth i Bobl Ifanc yng Nghymru sydd yn ceisio lloches

Mae Canolfan Gyfreithiol y Plant yng Nghymru a Llywodraeth Cymru wedi bod yn gweithio gyda’i gilydd i gynhyrchu cyfres o daflenni gwybodaeth i Bobl Ifanc sy’n eu cael eu hunain yng Nghymru yn ceisio lloches, heb deulu i ofalu amdanynt. Mae’r taflenni yn disgrifio’r hawliau cyfreithiol a’r hawliau eraill sydd ar gael i’r bobl ifanc hyn yng Nghymru, mae’n rhoi gwybodaeth am dderbyn gofal a beth mae hynny’n ei olygu, ac yn egluro sut mae system fewnfudo’r Deyrnas Unedig yn gweithio a sut mae hi’n berthnasol iddyn nhw. Mae’r taflenni wedi cael eu cyfieithu i 10 o ieithoedd gwahanol, gan adlewyrchu cefndiroedd ethnig y plant a’r bobl ifanc sy’n teithio i Gymru ar eu pen eu hunain yn fwyaf cyffredin, yn chwilio am ddiogelwch.

 

Hawliau a Hawliadauar

Albanieg: albanian-guide-to-rights-and-entitlements

Arabeg: arabic-guide-to-rights-and-entitlements

Ffarsi: farsi-guide-to-rights-and-entitlements

Gwrmanjeg: kurmanji-guide-to-rights-and-entitlements

Oromo: oromo-guide-to-rights-and-entitlements

Bwnjabeg: punjabi-guide-to-rights-and-entitlements

Soraneg: sorani-guide-to-rights-and-entitlements_0

Tigrinya: tigrinya-guide-to-rights-and-entitlements

Fietnamaidd: vietnamese-guide-to-rights-and-entitlements

 

Gwneud cais i aros yng Nghymru

Albanieg: albanian-guide-to-applying-to-stay-in-wales

Arabeg: arabic-guide-to-applying-to-stay-in-wales

Ffarsi: farsi-guide-to-applying-to-stay-in-wales

Oromo: oromo-guide-to-applying-to-stay-in-wales

Bwnjabeg: punjabi-guide-to-applying-to-stay-in-wales

Soraneg: sorani-guide-to-applying-to-stay-in-wales

Tigrinya: tigrinya-guide-to-applying-to-stay-in-wales

Fietnamaidd: vietnamese-guide-to-applying-to-stay-in-wales

 

Cael gofal

Albanieg: albanian-guide-to-being-looked-after_0

Amhareg: amharic-guide-to-being-looked-after_0

Arabeg: arabic-guide-to-being-looked-after

Ffarsi: farsi-guide-to-being-looked-after

Gwrmanjeg: kurmanji-guide-to-being-looked-after

Oromo: oromo-guide-to-being-looked-after

Bwnjabeg: punjabi-guide-to-being-looked-after

Soraneg: sorani-guide-to-being-looked-after

Tigrinya: tigrinya-guide-to-being-looked-after

Fietnamaidd: vietnamese-guide-to-being-looked-after

 

Taflenni gwybodaeth yn Cymraeg:

Hawliau a Hawliadauar: plant-yn-gyntaf-arweiniad-i-hawliau-a-hawliadauar-gyfer-plant-ar-eu-pen-eu-hunain-syn-ceisio-lloches

Gwneud cais i aros yng Nghymru: plentyn-yn-gyntaf-canllaw-i-blant-ar-eu-pen-eu-hunain-yn-ceisio-lloches

Cael Gofal: plant-yn-gyntaf-arweiniad-i-gael-gofal-ar-gyfer-plant-ar-eu-pen-eu-hunain-syn-ceisio-lloches

Arweiniad i weithwyr cymdeithasol sy’n rhoi cymorth i blant sy’n ceisio lloches: plant-yn-gyntaf-gofalu-am-blant-ar-eu-pen-eu-hunain-syn-eisio-lloches-yng-nghymru
Arweiniad i ofalwyr maeth sy’n gofalu am blant sy’n ceisio lloches: plant-yn-gyntaf-arweiniad-i-ofalwyr-maeth-syn-gofalu-am-blant-syn-ceisio-lloches