Mewn trafferth yn yr ysgol

  • Hyd yn oed os ydych mewn trafferth yn yr ysgol, mae gennych ‘hawliau plentyn’ o hyd
  • Gall eich ysgol bennu canlyniadau i chi os byddwch yn torri’r rheolau, ond mae’n rhaid iddi eich parchu
  • Fe ddylech barhau i gael eich addysg, hyd yn oed os ydych wedi torri rheolau’r ysgol

Ble bynnag y cewch eich addysg, fe fydd rheolau neu ryw fath o siarter ymddygiad y mae disgwyl i chi ei dilyn. Efallai y bydd eich ysgol yn gofyn i’r disgyblion beth yw eu barn am y rheolau, ond efallai na fydd hynny’n digwydd. Sut bynnag y mae ‘rheolau’ eich ysgol neu eich uned cyfeirio disgyblion yn cael eu gwneud, a p’un ai ‘rheolau’ neu ‘siarter ymddygiad’ neu rywbeth arall y maent yn cael eu galw, fe fydd canlyniadau i ddisgyblion sy’n penderfynu peidio â’u dilyn. Mae’r rhan hon o’r wefan yn trafod eich hawliau os byddwch yn torri’r rheolau, a beth allai ddigwydd i chi.