Ar ôl ‘ysgol’

  • Pan fyddwch wedi cyrraedd oedran gadael yr ysgol, sef 16 i’r rhan fwyaf o bobl, does dim rhaid i chi aros yn yr ysgol
  • Bydd nifer o opsiynau ar gael i chi pan fyddwch yn ddigon hen i adael yr ysgol
  • Hyd yn oed os byddwch yn gadael yr ysgol, bydd gennych ‘hawliau plentyn’ i’ch gwarchod tan eich bod yn 18

Efallai eich bod yn ysu am gael gadael yr ysgol – neu efallai eich bod eisiau aros yn yr ysgol neu mewn addysg o ryw fath mor hir â phosib. Yn yr adran hon, rydym yn trafod beth allai ddigwydd nesaf, a’ch hawliau i barhau i gael addysg ar ôl gadael yr ysgol yng Nghymru.