Know your rights
Make your own choices
Understand the law
previous arrow
next arrow

Sut mae’r gyfraith yn effeithio chi?

Gartref

Mewn Traferth

Yn yr Ysgol (neu ddim)

Perthnasoedd

Gwaith

Chwarae

Arlein

Iechyd & Lles

Siopau & Gwasanaethau

Ar y Stryd

Eich hawliau – a wyddoch chi?

Dyw eich hawliau ddim yn golygu na fydd dim byd drwg yn digwydd i chi – ond maen nhw’n golygu y dylech bob amser gael eich trin yn iawn. Mae Canolfan Gyfreithiol Plant Cymru eisiau gwneud yn siŵr bod pob plentyn yng Nghymru’n gwybod beth yw eu hawliau a bod yna gyfreithiau i warchod eu hawliau. Os ydych yn meddwl nad oes gennych hawliau, meddyliwch eto. Cymru oedd y wlad gyntaf yn y DU i gytuno y dylai hawliau plant fod yn ganolog i bopeth – ac y dylai POB plentyn yng Nghymru gael yr hawliau hynny.