Slider

Sut mae’r gyfraith yn effeithio chi?

Gartref

Mewn Traferth

Yn yr Ysgol (neu ddim)

Perthnasoedd

Gwaith

Chwarae

Arlein

Iechyd & Lles

Siopau & Gwasanaethau

Ar y Stryd

Eich hawliau – a wyddoch chi?

Dyw eich hawliau ddim yn golygu na fydd dim byd drwg yn digwydd i chi – ond maen nhw’n golygu y dylech bob amser gael eich trin yn iawn. Mae Canolfan Gyfreithiol Plant Cymru eisiau gwneud yn siŵr bod pob plentyn yng Nghymru’n gwybod beth yw eu hawliau a bod yna gyfreithiau i warchod eu hawliau. Os ydych yn meddwl nad oes gennych hawliau, meddyliwch eto. Cymru oedd y wlad gyntaf yn y DU i gytuno y dylai hawliau plant fod yn ganolog i bopeth – ac y dylai POB plentyn yng Nghymru gael yr hawliau hynny.