Sut mae'r gyfraith yn effeithio chi..?

Gwybod beth yw eich hawliau – deall y dewisiadau.

A wyddoch chi?

Dyw eich hawliau ddim yn golygu na fydd dim byd drwg yn digwydd i chi – ond maen nhw’n golygu y dylech bob amser gael eich trin yn iawn. Mae Canolfan Gyfreithiol Plant Cymru eisiau gwneud yn siŵr bod pob plentyn yng Nghymru’n gwybod beth yw eu hawliau a bod yna gyfreithiau i warchod eu hawliau. Os ydych yn meddwl nad oes gennych hawliau, meddyliwch eto. Cymru oedd y wlad gyntaf yn y DU i gytuno y dylai hawliau plant fod yn ganolog i bopeth – ac y dylai POB plentyn yng Nghymru gael yr hawliau hynny.

Sut mae'r gyfraith yn fy effeithio i?

Mae gennych hawliau

  • Os ydych chi mewn trafferth gyda’r heddlu
  • Os ydych chi wedi dod o wlad arall i fyw yng Nghymru
  • P’un ai Cymraeg neu Saesneg yw eich iaith gyntaf
  • Os ydych yn sâl a bod angen i chi dreulio llawer o amser yn yr ysbyty
  • Os oes rhywbeth yn bod gartref
  • Os nad ydych yn byw gyda’ch rhieni
  • Os oes rhywbeth wedi digwydd i chi sy’n peri penbleth i chi
  • Hyd yn oed os nad oes dim byd yn bod a’ch bod yn hapus â’ch bywyd

Os ydych yn deall eich hawliau ac yn gwybod beth yw’r gyfraith, mae dewisiadau ar gael i chi! Gallwch herio pethau os ydych yn anhapus â nhw neu’n gwybod eu bod yn anghywir. Weithiau, fyddwch chi ddim eisiau gwneud dim – ac mae hynny’n iawn os dyna rydych chi ei eisiau. Ond allwch chi ddim gwneud y penderfyniad hwnnw os nad ydych yn gwybod beth yw eich hawliau a beth yw’r gyfraith.