Eich Hawliau a’r Gyfraith yng Nghymru: Canllaw i Blant a Phobl Ifanc Anabl

Mae gan blant anabl a’u teuluoedd yr un hawliau â phawb arall yng Nghymru.

Mae’r gyfraith yn dweud na ddylech gael eich trin yn wahanol (‘gwahaniaethu yn eich erbyn’) oherwydd anabledd. Mae gennych yr hawl i fwynhau yr un ansawdd bywyd â phobl nad ydyn nhw’n byw gydag anabledd.

Dylai’r mudiadau a’r cyrff cyhoeddus sy’n darparu gwasanaethau i chi sicrhau bod eich hawliau a’r gyfraith yn cael eu parchu.

Mae’r canllaw hwn wedi’i roi at ei gilydd i egluro beth yw eich hawliau a sut i gael yr hyn sydd ei angen arnoch.  Mae’r canllaw yn ar gael yn Saesneg hefyd.

 

 

 

 

.