Dysgu am y Gyfraith

Anela’r Ganolfan Gyfreithiol y Plant i gody ymwybyddiaeth o hawliau plant a’r cyfreithiau sydd yn effeithio plant a phobl ifanc. Rydym yn gwneud hyn mewn amrwyiaeth o ffyrdd;

 

Plentyn neu person ifanc?

Proffesiynol?

  • Mae Canolfan Gyfreithiol y Plant yn cynnal digwyddiadau a diwrnodiau hyfforddiant.
  • Mae Canolfan Gyfreithiol y Plant yn gallu cynnig hyfforddiant benodol ar gyfer eich mudiad. I drafod hyfforddiant, cysylltwch â childrenslegalcentre@swansea.ac.uk