Dysgu am y Gyfraith

Anela’r Ganolfan Gyfreithiol y Plant i gody ymwybyddiaeth o hawliau plant a’r cyfreithiau sydd yn effeithio plant a phobl ifanc. Rydym yn gwneud hyn mewn amrwyiaeth o ffyrdd;

Plentyn neu person ifanc?

  • Mae gwefan Canolfan Gyfreithiol y Plant yn ffordd wych o ddysgu am y gyfraith. Mae’r adran “sut mae’r gyfraith yn fy effeithio i” yn cynnig llwyth o wybodaeth, ond gadewch i ni wybod os and ydym wedi cynnwys rhywbeth yr ydych yn chwilio amdano yn y Cwestiynnau Cyffredin.
  • Mae “Cyfraith Stryd” yn raglen addysg am ddim ar gyfer ysgolion a grwpiau cymunedol gan fyfyrwyr prifysgol. Mae’n rhoi grym i bobl drwy eu addysgu am y gyfraith, systemau cyfreithiol a hawliau dynol trwy sesiynnau hwyl a rhyngweithiol. I ddysgu mwy new i archebu sesiwn, ewch i’w gwefan.

Proffesiynol?

  • Mae Canolfan Gyfreithiol y Plant yn cynnal digwyddiadau a diwrnodiau hyfforddiant.
  • Mae Canolfan Gyfreithiol y Plant yn gallu cynnig hyfforddiant benodol ar gyfer eich mudiad. I drafod hyfforddiant, cysylltwch â childrenslegalcentre@swansea.ac.uk