Partneriaid

Esmée Fairbairn Foundation

MEIC

Meic ydy’r gwasanaeth llinell gymorth i blant a phobl ifanc hyd at 25 oed yng Nghymru. I ddarganfod beth sy’n digwydd yn dy ardal leol neu am help i ymdrin â sefyllfa anodd, bydd Meic yn gwrando pan na fydd unrhyw un arall yn gwneud.

NYAS

NYAS yn darparu eiriolaeth a chyfreithiol chynrychiolaeth i blant ac oedolion sy’n agored i niwed pan fydd penderfyniadau pwysig yn cael eu gwneud amdanynt.

Tros Gynnal Plant

Mae gan TGP Cymru brosiectau led-led Cymru yn cynnig cymorth a chefnogaeth annibynnol a chyfrinachol i blant, pobl ifanc a theuluoedd trwy eiriolaeth, cyfranogi, cownsela, cyfarfodydd grŵp teulu a datrys anghydfod.