Amdanom

Mae’r Ganolfan Gyfreithiol y Plant yn wasanaeth draws-Gymru dwyieithog sydd yn darparu gwybodaeth a mynediad at gyngor cyfreithiol ar gyfer plant a phobl ifanc.

Ein prif anelau yw:

  • Darparu Cyngor cyfreithiol a gwasnaeth gwybodaeth ar gyfer plant a phobl ifanc;
  • Darparu hyfforddiant ac addysg am y gyfraith a sut y mae yn effeithio plant a phobl ifanc;
  • Cynnal ymchwil, dadeansoddi data ac ymchwil werthuso i newid a gwella’r gyfraith, polisiau ac ymarferion mewn perthynas â plant a phobl ifanc.

Rydym hefyd yn:

  • Cynnig hyfforddiant a help arall i ysgolion, grwpiau cymunedol a phobl proffesiynol
  • Trefnu cynhadleddau, gweithdai a seminarau
  • Cefnogi rhwydweithiau sydd yn helpu rhannu gwybodaeth am hawliau dynol plant a phobl ifanc.

Rydym wedi ein lleoli yn Ysgol Gyfreithiol Hilary Rodham Clinton ym Mhrifysgol Abertawe, gyda Clinic Gyfreithiol Abertawe. Rydym yn gweithio gyda’n gilydd i ddarparu gwasanaethau arloesol o safon a hyrwyddo hawliau dynol plant a phobl ifanc.